Среда, 30 Март 2016 07:58

О порядке перерасчета пенсии военному пенсионеру. Правовые основы. Форма Заявления.

О порядке перерасчета пенсии военному пенсионеру.
Правовые основы.
Форма Заявления.
(24.01.2011 г.)

Конституція України (стаття 46) зазначає, що «громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом...».

 

У Преамбулі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399 ) зазначається, що «держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,... перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення,... надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист».

 

У статті 43 (Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій) цього Закону зазначається, що «пенсії ... обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

 

При цьому, його статтею 63 (Перерахунок раніше призначених пенсій) визначено, що «перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв'язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

 

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів...

 

 Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону...».

 

З моменту прийняття та введення в дію (з 1 січня 2008 року), Кабінетом Міністрів України постанови від 07.11.2007р. №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування, декілька (!) разів підвищувалося грошове забезпечення військовослужбовцям шляхом зміни (фактично - збільшення) розмірів додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премії. Як наслідок, з 1 січня 2008 року по 1 вересня 2010 року грошове забезпечення військовослужбовців у середньому зросло майже на 50% (у півтора рази), однак пенсія військовим пенсіонерам за 2,5 роки не перераховувалася, оскільки дані про такі зміни (підвищення) Пенсійному фонду цими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку не повідомлялися, а видані нормативно-правові акти щодо змін (підвищень), здебільшого завуальовувалися під акти щодо виконання державного бюджету на відповідний рік та у Міністерстві юстиції України - не реєструвалися.

 

Приклад: видання Адміністрацією Держприкордонслужби України наказу № 392/2010, яким суттєво (до 1000 тис. грн.) підвищено грошове забезпечення окремим категоріям військовослужбовців.

 

Як наслідок, прикордонники, як й інші військові пенсіонери, щомісячно, протягом останніх 2,5 років, фактично "обкрадаються" на суму від 250 до 1000 грн.

 

При цьому, керівництво Пенсійного фонду та центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування, (у відповідях на чисельні письмові звернення ветеранів та пенсіонерів) цинічно посилається на пункт 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393", де зазначається, що "...перерахунок пенсії проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення...", а Кабінет Міністрів України (щодо військовиків), як відомо, таких рішень (про зміну - підвищення) не приймав - вони приймалися виключно центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування.

Ніхто з ветеранів і пенсіонерів не заперечує, що потрібно підтримувати та стимулювати до служби (в т.ч. для збереження на службі) діючих військовослужбовців, але ж не варто забувати (дискримінувати) й тих, хто чесно відслужив державі - ветеранів і пенсіонерів військової служби, серед яких велика кількість заслужених людей, оскільки сьогоднішні військовики завтра або з часом теж стануть "колишніми".
   
 

Начальнику Головного управління (управління)
Пенсійного фонду України _________________ області
00000, м. _______, вул. ____________, буд. __, кв. _
ІВАНОВ Іван Іванович,
проживаю та зареєстрований за адресою:
00000, м. ______, вул. ____________, буд. ___, кв. _
тел. __-__-____
пенсійна справа № ____,
посвідчення пенсіонера №


З А Я В А
 

Про перерахунок раніше призначеної
мені пенсії, як військовому пенсіонеру

Я, підполковник запасу Іванов Іван Іванович, __ _______ 2005 року наказом Міністра оборони України від __.__.200_р. № ____ був звільнений з військової служби у запас Збройних Сил України з посади "заступник командира авіаційного полку" (посадовий оклад ____) та з вислугою: у календарному обчисленні - 27 років (надбавка за вислугу років - 40%), у пільговому обчисленні - 34 роки. До моменту звільнення я перебував на льотній роботі й моє грошове забезпечення становило ______ гривень __ коп.

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399 ) мені була нарахована пенсія у розмірі _____ гривень __ коп., тобто, 90% від грошового забезпечення (пенсійна справа № _____).

У 2008 році, у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 7.11.2007р. № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" , станом на 1 січня 2008 року моя пенсія була перерахована й на сьогоднішній день вона [пенсія] становить ____ гривень __ коп

Як мені відомо, протягом 2008-2010 рр. Кабінетом Міністрів України та Міністерством оборони України було прийнято низку нормативно-правових актів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, а  саме:

постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010р. № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил,  Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ", якою "... з 1 жовтня 2010р. військовослужбовцям (крім військовослужбовців  строкової  військової  служби),  які займають посади ... льотного  складу  Збройних  Сил, ..." установлено "щомісячну додаткову грошову винагороду в розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення";

... вказати інші відомі Вам постанови, якщо такі є ...

Наприклад (для колишніх начальників  ліцеїв, командирів  навчальних рот - старших  офіцерів-вихователів, командирів навчальних взводів - офіцерів-вихователів, офіцерів-психологів, психологів, старшин навчальних рот): постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. № 1160 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Київського військового ліцею імені Івана Богуна і Севастопольського військово-морського ліцею". Крім того, можна спробувати (через правонаступництво) розповсюдити дію цієї постанови й на військовослужбовців й Київського суворовського військового училища

*наказ Міністра оборони України від __.__.200_р. № ___ "Про заходи щодо виконання Міністерством оборони України Державного бюджету України на 2009 рік ", що зареєстрований у Міністерстві юстиції України від __.__.200_ р. за № ____, яким "... з 1 січня 2009 р.  військовослужбовцям (крім військовослужбовців  строкової  військової  служби),  які займають посади ... льотного  складу  Збройних  Сил, ..." надбавку за  виконання  особливо  важливих завдань під час проходження служби збільшено з 25% до 50%, а премію - з 10% до 30%.

 

*Прим.: тут і наділ наказ вказано, як приклад, оскільки центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є військові формування, грошове забезпечення військовослужбовцям протягом 2008-2010 рр. підвищувалося різними наказами, окремі з яких в Міністерстві юстиції України взагалі не реєструвалися.

... вказати інші відомі Вам накази, якщо такі є ...

Таким чином, за 2008-2010 рр. грошове забезпечення за посадою, яку я обіймав на момент звільнення, зросло більш, ніж удвічі та становить -____ гривень __ коп.

Разом з тим, всупереч чинного законодавства України, протягом трьох (3) останніх років пенсія мені не перераховувалася. До того ж, жодного разу (!) вона не індексувалася відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст. 551).

Так, Конституція України (стаття 46) зазначає, що "громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом...".

У Преамбулі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" зазначається, що "держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,... перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, ... надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному  рівні  заходів, спрямованих на їх соціальний захист".

У статті 43 (Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій) цього Закону зазначається, що "пенсії ... обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

При цьому, його статтею 63 (Перерахунок раніше призначених пенсій) визначено, що "перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають  право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв'язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є  у  пенсійній  справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною  розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього  Закону...".   

Такий порядок встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Враховуючи викладене, на підставі статті 46 Конституції України, відповідно до статті 63 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399 ), Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст. 551), постанов Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 р. № 45, від 22.09.2010р. № 889, та наказу (-ів) Міністра оборони України від __.__.200_ р. № ___, прошу:

1.      Перерахувати раніше призначену мені пенсію (пенсійна справа № ____) [1] у зв'язку зі зміною (збільшенням) одного з видів грошового забезпечення (надбавки за виконання  особливо  важливих завдань під час проходження служби) та премії - з 01.11.2009р., а також [2] у зв'язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення ("щомісячної додаткової грошової винагороди") - з 01.10.2010р.

2.      Індексувати перераховану мені пенсію - з 01.11.2009р.

3.      У разі, якщо накази Вам відомі, але вони у Вас відсутні: Запитати у Міністерства оборони України *наказ (-и) Міністра оборони України від __.__.200_р. № ___ "Про заходи щодо виконання Міністерством оборони України Державного бюджету України на 2009 рік".

Додатки:

1.     Копія постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 р. № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил,  Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ".

2.     Копія *наказу Міністра оборони України від __.__.200_ р. № ___ "Про заходи щодо виконання Міністерством оборони України Державного бюджету України на 2009 рік".

3.     Дані Держкомстату України щодо індексу інфляції в Україні за 2009-2010 рр.

З повагою

                            ___________________________ І. Іванов

"___" жовтня 2010 року

 

Примітка: інші, в т.ч. конкретні, дані вказує та підтверджувальні документи надає заявник. Конкретна заява готується з урахуванням індивідуальних особливостей. У разі, якщо заявник отримує (-ає) відмову органу Пенсійного фонду України він може: [1] - подати скаргу (звернення) на ім'я Голови Пенсійного фонду України та/або Прем'єр-міністра України та/або Президента України; [2] - оскаржити дії (відмову) органу Пенсійного фонду України до суду (позовна заява - за запитом до юристів Асоціа

Скачать

Статью подготовил Яцына В.И.